Historie

Orel je křesťanská sportovní organizace, která chce svou činností dávat sportu
hlubší smysl.

Jednota Orel Ostrava-Třebovice byla založena 24. července 1910. Uplynuly však sotva 4
roky a došlo k prvnímu přerušení její činnosti. Na vině byla I. světová válka,
která znamenala zastavení všech aktivit na 5 let.

V krátkém mírovém období se činnost jednoty začala znovu slibně rozvíjet. Pak přišla opět
válečná léta a 30. listopadu roku 1941 byla na celé Moravě výměrem policejního
ředitelství v Brně činnost Čsl. Orla zastavena. O rok později následoval zákaz
i v Čechách, a to rozhodnutím samotného K. H. Franka. Pro jednotu ve
Třebovicích nastala skutečná doba válečného temna ještě dříve, než přišel
oficiální zákaz. Druhé přerušení činnosti nastalo již v roce 1938.

Po skončení válečných útrap nastal „zlatý věk“ v životě Orla ve Třebovicích.
Za událost skutečného historického významu lze označit otevření orlovny, která
byla postavena především díky obětavým členům jednoty. Ve dnech 5. – 6.
července roku 1947 proběhlo její slavnostní otevření. Bohatý program a projevy
zástupce vlády a úřadů jen podtrhovaly fakt, že se dle záznamů v kronice jednalo
o první orlovnu v tehdejším Československu!

Potenciál jednoty byl tehdy obrovský a zdálo se, že nic nemůže zabránit jejímu bouřlivému
rozmachu. Jak krátká to však byla naděje, se ukázalo po komunistickém puči v
roce 1948. Tvrdá rána zasáhla celou zemi a Orel jako nositel ideálů
nebezpečných totalitnímu režimu nezůstal ušetřen. Na celonárodní úrovni byl Orel
zrušen 15. června 1948 výnosem ministerstva vnitra, o kterém však téměř
nikdo nevěděl. Za faktický den zákazu činnosti Orla komunisty se tak dnes
považuje 15. červen 1950, kdy byl Orel zrušen výnosem Národní bezpečnosti. Ve
Třebovicích nastal konec činnosti Orla již v „revolučním“ roce 1948.
Posledním projevem svobodné činnosti místní jednoty byla orelská akademie,
která se stala symbolickou tečkou na předlouhých 42 let.

Protože nic na této zemi netrvá věčně, skončila v listopadu 1989 vláda jedné
strany. A k životu se začaly probouzet mnohé, dříve zakázané, organizace. Mezi
nimi také Orel. Ve Třebovicích přišel první impuls ke znovuobnovení činnosti na
schůzce 24. ledna roku 1990 na farním úřadě. Ustavující schůze „nového“ Orla se
konala 18. května 1990. Od tohoto data se píše novodobá historie jednoty
Ostrava-Třebovice. První měsíce a roky byly ve znamení boje o režimem odcizenou
orlovnu. Tento složitý proces byl korunovám úspěchem a dne 31. října 1993 byla
navrácená orlovna slavnostně posvěcena biskupem Msgre. Josefem Hrdličkou.

K činnostem třebovické jednoty Orel patří do dnešního dne zejména organizování vlastních cvičení, pronájem orlovny, pravidelná divadelní představení, tradiční smažení
vaječiny, oslava Dne matek apod. Rovněž aktivní účast na akcích pořádaných
místním Úřadem městského obvodu se stala samozřejmostí. V roce 2011 měl Orel
jednota Ostrava-Třebovice 77 členů.

Napsat komentář