Spolupráce

V letech 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 jsme příjemcem neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Ostravy. Děkujeme!

Dlouhodobě spolupracujeme s MO KDU-ČSL.

Spolupracujeme s občanským sdružením Nová šance